Trang chủ | Cách thanh toán | Theo dõi đặt hàng | Đăng nhập | Đăng ký

Giỏ hàng
 
Tiện ích

Trợ giúp trực tuyến
Sản phẩm chăm sóc sức khoẻ
Tìm kiếm:
Ưu đãi đặc biệt cho 100 khách hàng đặt mua máy GPS từ ngày ..... đến ngày .....

Website đang tạm dừng hoạt động để sửa chữa. Mời bạn quay lại trong 1 ,2 ngày tới, xin cảm ơn!

Bảo mật thông tin cá nhân.


Chính sách của ANHPLAZA là tuân thủ và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng của www.ANHPLAZA.vn . Qua quy định bảo mật của trang web này, chúng tôi muốn tái khẳng định rằng các thông tin cá nhân của người sử dụng sẽ không bị bán, chia sẻ, cung cấp cho bất kì bên thứ 3 nào.

Đặt hàng và thu thập thông tin

ANHPLAZA thu thập thông tin từ người sử dụng trang web tại các đường link khác nhau trên trang web. Ví dụ, chúng tôi cung cấp/hoặc yêu cầu các thông tin khi người sử dụng:
1 Đặt một đơn hàng
2 Đăng ký tài khoản đăng nhập trên trang web www.ANHPLAZA.com
3 Yêu cầu thông báo đơn hàng
4 Tham gia vào các cuộc khảo sát trực tuyến.
5 Yêu cầu nhập thông tin thẻ (trong tương lai)
6 Yêu cầu catalogue, báo giá, đơn đặt hàng
7 Đưa ra một e-mail
Để hoàn tất các yêu cầu của người sử dụng trang web với các ví dụ nêu trên, người sử dụng có thể được yêu cầu cung cấp thông tin địa chỉ liên lạc/hoặc các thông tin thẻ tín dụng. Nếu có vấn đề trong quá trình thực hiện một đơn hàng, một yêu cầu, hoặc hoàn thành việc giao hàng, các thông tin liên lạc này sẽ được sử dụng bởi ANHPLAZA để liên lạc với người sử dụng.

Thu thập và chia sẻ thông tin, các kết nối tới bên thứ 3.

Chúng tôi giám sát các truy nhập trên trang web và thu thập các thông tin về thống kê, nhân khẩu (độ tuổi, địa phương)... để sử dụng cho việc phân tích và điều hành, hoàn thiện, phát triển trang web để cải thiện cách bố cục và thiết kế cho phép cá nhân hóa tạo ra cảm nhận và hỗ trợ mua hàng tốt nhất cho khách hàng. Để cho phép phân tích tạo việc cá nhân hóa và cải thiện thiết kế và bố cục, chúng tôi có thể thuê một bên thứ ba nào đó mà chúng tôi chia sẻ thông tin cần thiết để hoàn thành mục đích. Những thống kê này không bao gồm các thông tin cá nhân.
Nếu thấy thích hợp , chúng tôi chia sẻ các thông tin thống kê với khách hàng, bạn hàng của chúng tôi. Những thống kê này không bao gồm các thông tin cá nhân.
Trong trường hợp thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ATM... Chúng tôi sử dụng công cụ thanh toán thẻ tín dụng của công ty, ngân hàng thanh toán để tính tiền cho khách hàng và dịch vụ của trang web, và dựa trên hàng hóa và dịch vụ được đặt. Khi hàng được vận chuyển, chúng tôi cũng có thể dùng hãng vận chuyền/hoặc công ty giao nhận để hỗ trợ chúng tôi trong việc giao hàng. Chúng tôi chia sẻ với họ các thông tin cần thiết để tiến hành thành công việc giao hàng (ví dụ như: tên, địa chỉ cũng như các thông tin thanh toán thích hợp).
Ngoài ra, nếu được sự đồng ý của khách hàng, đối tác tin cậy của chúng tôi sẽ cùng với ANHPLAZA có thể cung cấp các chào giá và dịch vụ có ích cho khách hàng. Chúng tôi sẽ chia sẻ tên người sử dụng và địa chỉ với bên thứ ba tin cậy để cho phép họ nhận biết các khách hàng sử dụng dịch vụ, sản phẩm và khách hàng đồng ý nhận các chào hàng dịch vụ đó. Chúng tôi sẽ không bao giờ cung cấp các thông tin về thẻ tín dụng và bạn có thể tùy ý muốn rút tên ra khỏi danh sách khách hàng đăng ký nếu muốn.
Chúng tôi có thể cung cấp các nhận biết cá nhân và thông tin tài khoản trong các trường hợp đặc biệt như yêu cầu của luật pháp hoặc yêu cầu của tiến trình tố tụng để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn cho chúng tôi và những người sử dụng. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty khác vì mục đích giảm và chống việc giả mạo thẻ tín dụng.

Chấp thuận qui định bảo mật này

Bằng việc sử dụng trang web này, người sử dụng chấp thuận với các quy định được đưa ra trong tuyên bố bảo mật và các điều khoản sử dụng này. Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đã nhất trí chịu sự ràng buộc với các sửa đổi.

Các trưng cầu và các cuộc thi

Tùy theo thời điểm chúng tôi có thể yêu cầu tham gia người sử dụng trang web các trưng cầu và các cuộc thi. Người tham gia vào các trưng cầu và cuộc thi này là hoàn toàn tự nguyện. Chúng tôi sử dụng các thông tin của người sử dụng để xác định người thắng cuộc trong cuộc thi, trao giải thưởng và phân tích, so sánh, hiển thị cung cấp các thông tin cho khách hàng, đối tác và sử dụng cho ANHPLAZA.

Thông tin bảo mật

Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc bảo vệ các thông tin người sử dụng trang web. Khi người sử dụng đưa ra các thông tin, các thông tin đó được bảo mật cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến.
Chúng tôi bảo mật cẩn trọng các thông tin về thẻ tín dụng và sử dụng các giải pháp kỹ thuật khác nhau để làm cho việc mua hàng được an toàn tại trang web. Mọi thông tin về người sử dụng trang web của chúng tôi, kể cả các thông tin nhạy cảm được đề cập bên trên được duy trì và giới hạn trong văn phòng của chúng tôi. Chỉ những nhân viên của chúng tôi cần những thông tin cho công việc Nếu bạn muốn có thêm các câu hỏi về an ninh tại trang web của chúng tôi, bạn có thể gửi e-mail tới địa chỉ contact@anhplaza.com

Các chào hàng đặc biệt( Newsletter), cập nhật tài khoản

ANHPLAZA thường xuyên gửi cho khách hàng và người sử dụng trang web các thông báo và cập nhật, bao gồm các thông tin quan trọng về trang web và các dịch vụ được mời chào mà chúng tôi tin là có giá trị cho khách hàng và người sử dụng. Để làm được điều này, chúng tôi có thể nâng cấp các thông tin chúng tôi thu thập các dữ liệu từ bên thứ ba vì mục đích tiếp thị sản phẩm. Chúng tôi có thể liên lạc với khách hàng qua e-mail, telephone, thư tín, hoặc fax để cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu, nội dung, thông tin sản phẩm, thông báo về các mặt hàng đặc biệt. Để ra khỏi danh sách được gửi thư người sử dụng có thể đơn giản là "Reply" lại cho e-mail và đánh chữ "unsubscribe" ở mục subject. Khi nhận được thư trả lời, chúng tôi sẽ loại bỏ địa chỉ e-mail của bạn ra khỏi danh sách gửi thư. Người sử dụng trang web luôn luôn có thể cập nhật các thông tin nhận biết cá nhân mà họ đã cung cấp cho văn phòng đơn giải bằng cách truy cập và cập nhật các thông tin tài khoản trên trang web bằng cách gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ contact@anhplaza.com.


Time = 00:00